האסטרולוגיה היא תורה קדומה ועתיקת יומין וימיה כימי הבריאה.
בפעם הראשונה אנחנו רואים את אברהם אבינו צופה בכוכבים ו"קורא" את גורלו.
עפ"י גורל זה – שרה אשתו עקרה ובכל זאת הוא עתיד להיות אבי האומה, "אב המון
גויים". גורלו ישתנה לאחר שיעמוד ב- 10 ניסיונות.

הסיפור מלמד אותנו
שלכל אדם יש גורל קבוע מראש שאותו אנחנו רואים במפת
הנתונים. יחד עם זאת יש לנו אפשרות לשנות את הגורל הזה ע"י הבחירות והמעשים
שלנו.
כך אנחנו פותרים את הדילמה הפילוסופית הנצחית השואלת: אם הכול קבוע
מראש – אז איך הרשות נתונה?
ובכן הנתונים קבועים - אבל בידינו לשנותם.

זהו ידע שכאשר אנחנו מודעים לו, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לפתור בעזרתו כל
מצב קשה בחיינו,
לפתור כל בעיה וליצור את המציאות שלנו בעצמנו.
תורת האסטרולוגיה מלמדת שהחיים שלנו מורכבים מ- 12 תחומים שווים בחשיבותם
ומלמדת אותנו ממה מורכב כל תחום וכיצד ניתן, על פי תורה זו, לשפר כל תחום,
להתפתח ולהצליח ולפתור בעיות.

אספתי את כל הידע המצוי בתורת האסטרולוגיה - מזלות, כוכבים, יסודות ואיכויות
כפי שהם מופיעים במצבם הקלאסי נוסף על ידע בתורות פילוסופיות עתיקות נוספות
ובניתי את קורס המודעות לפיתוח המודעות האישית והחשיבה החיובית.

האסטרולוגיה מלמדת אותנו איך לחיות נכון ולהבדיל בין מציאות אובייקטיבית
להרגשה סובייקטיבית שפעמים רבות היא המפעילה אותנו. היא מלמדת אותנו לחבר
את המציאות האובייקטיבית לתת-ההכרה ולתת-המודע שמפעילים אותנו וכיצד
להתמודד עמם. היא עוזרת לנו להתמודד עם מה שקורה בחיינו ומלמדת אותנו כיצד
חיינו מושפעים מגלגולים קודמים, מדוע הדבר קורה ומה עלינו לעשות בידע הזה.
יש קשר הדוק בין תורת האסטרולוגיה להתפתחות האישית שלנו.
 
נוכל לחיות טוב יותר כשנדע מי עומד לפנינו, נכיר את האנשים שאנחנו חיים איתם ונלמד איך לחיות איתם באופן הנכון והטוב ביותר.
Atar2b עיצוב ובניית אתרים